Zegar równikowy jest szczególnym przypadkiem zegara pochylonego, w którym rozłożenie linii godzinowych jest niezwykle proste. Powierzchnia tego zegara jest równoległa do płaszczyzny równika niebieskiego (przedłużenie równika ziemskiego do nieskończoności).

Gnomon jest prostopadły do powierzchni zegara, równoległy do osi Ziemi i skierowany w kierunku bieguna niebieskiego. Cień jest prostoliniowy i przesuwa się przeciwnie do ruchu Słońca z ze stałą prędkością. Dlatego linie godzin są rozmieszczone regularnie co 15° (360° / 24 godz.). Linie deklinacji są okręgami.

Ten typ zegara jest zegarem sezonowym, gdyż kiedy Słońce znajduje się powyżej równika niebieskiego, oświetla ono górną płaszczyznę zegara, podczas reszt roku Słońce świeci na jego dolą część. W okolicach równonocy, zegar znajduje się niemal w płaszczyźnie Słońca a odczytywanie godziny staje się niemożliwe.

Jest to jedyny zegar, który można zbudować w prosty sposób bez żadnych obliczeń.


Górna część zegara równikowego


Dolna część zegara równikowego