Cechy programu

Program Shadows jest powszechnie znany ze względu na prostotę obsługi. Tysiące ludzi na całym świecie używają programu Shadows. Przeczytaj ich opinie oraz zobacz zegary, które stworzyli za pomocą programu Shadows.

Shadows

W wersji podstawowej program Shadows jest bezpłatny.
Dostarczany jest z bogatym zestawem funkcji i pełną dokumentacją. Dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji wiąże się z koniecznością zakupu licencji w wersji Shadows Expert lub Shadows Pro. Do podstawowych funkcji programu Shadows należą:

 • Projektowanie zegarów płaskich (poziomych, pionowych, równikowych, biegunowych, południkowych);
 • Wykreślanie zegarów w dowolnym rozmiarze, dowolnej orientacji i dowolnym odchyleniuw skali 1:1;
 • Projektowanie zegarów dla każdego miejsca na Ziemi, na północnej i południowej półkuli (zainstalowano 2800 lokalizacji);
 • Wykreślanie gnomonów w skali 1:1;
 • Zestawianie tabeli współrzędnych punktów linii godzinowych i łuków deklinacji;
 • Wykreślanie godzin słonecznych i urzędowych z lub bez poprawki długości geograficznej;
 • Umieszczanie, przesuwanie i skalowanie na tarczy zegara ramek tekstowych (zainstalowano listę zawierającą sentencje umieszczane na tarczach zegarów);
 • Wykreślanie równania czasu w różnych kształtach;
 • Wykreślanie kątomierza i koła azymutów;
 • Pełna pomoc online i interfejs użytkownika tłumaczony na 14 języków,
 • i dużo więcej...

Shadows Expert

Program w wersji Shadows Expert jest przeznaczony dla użytkowników, chcących mieć dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji programu. Obok podstawowych funkcji, wersja Shadows Expert daje także możliwość:

 • Tworzenia zegarów analematycznych;
 • Tworzenia zegarów cylindrycznych;
 • Budowania tablic efemeryd;
 • Wykreślania godzin włoskich i babilońskich;
 • Umieszczania na tarczy zegara obrazów;
 • Eksportu danych i obrazów;
 • Wykreślania szablonów konstrukcyjnych zegara;
 • Symulowania cienia rzucanego przez dach na tarczę zegara;
 • Zmiany orientacji i pochylenia zegara;
 • Korzystania z narzędzi do określania odchylenia ściany;
 • Budowania róży kierunków;
 • i dużo więcej...

Shadows Pro

Program w wersji Shadows Pro jest najbardziej zaawansowanym poziomem aplikacji, skierowanym do profesjonalnych twórców zegarów i zaawansowanych użytkowników. Obok wymienionych wyżej funkcji, wersja Shadows Pro daje także możliwość:

 • Budowania astrolabiów planisferycznych i uniwersalnych;
 • Budowania zegarów analematycznych pionowych i odchylonych;
 • Budowania zegarów krzyżowych;
 • Wykreślania linii azymutów i wysokości słońca na tarczy zegara;
 • Wykreślania linii godzin syderycznych i astronomicznych;
 • Kreowania wykresów solarnych (azymut-wysokość Słońca) wraz z maską horyzontu;
 • Eksportowania rysunków w plikach WMF i DXF (AutoCAD);
 • Eksportowania animacji w plikach AVI;
 • Korzystania z narzędzia określania parametrów zegara ze zdjęcia;
 • Budowania wykresów efektywności panelu solarnego;
 • itd.
Przekonały cię możliwości, jakie daje program w wersji Shadows Expert lub Shadows Pro? Kup zatem licencję... i korzystaj z zaawansowanych funkcji programu.


Fotografie:
- baner: fragment zegara słonecznego, wykonanego przez György Vrba, węgierskiego twórcę zegarów słonecznych i użytkownika programu Shadows (www.napora.hu).

Na górę  Back to top